23/05/2017

12 ans déjà - Het is al 12 jaar geleden

2005 - 2017

12 ans déjà que Mark nous a quitté,

mais on ne l'oublie pas...

Al 12 jaar geleden dat Mark ons verlaten heeft, maar wij vergeten hem niet.

14:13 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

22/05/2005

Peggy

E-mail van Peggy 13 mei 2005

 

Het is om stil van te worden en diep dankbaar te zijn zo te merken dat Mark bij velen indruk heeft nagelaten.

Hij heeft zoveel gegeven; zijn kracht, levenslust, optimisme, warmte, teveel om op te noemen en voor ieder van ons verschillend en toch gelijk.

Laat ons die goede, warme herinneringen koesteren.

Hartelijk dank voor de wijze waarop we van Mark hebben kunnen afscheid nemen: tezamen, in woorden en gebaren, in het aanwezig zijn, dit is een grote steun voor ons allen!

 

Ook in naam van Timon, die hopelijk veel mensen zal vinden die hem kunnen zeggen wat voor een schitterend mens zijn papa was.

 

Warme groeten van Peggy,

 

Geeft dit AUB door aan diegenen die aanwezig waren maar geen mailadres hebben, iedereen van harte bedankt! 15:24 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (7) |  Facebook |

Peggy

 Email de Peggy 13 mai 2005

 

C’est se retrouver sans paroles et profondément remerciant de remarquer que Mark a laisser une empreinte chez beaucoup d’entre nous. 

Il a tant donné, sa force, sa joie de vivre, son optimisme, sa chaleur, de trop pour tout citer et pour chacun d’entre nous différemment et pourtant égal.

Laissons nous choyer par  ses souvenirs chaleureux.

Sincères remerciements pour la façon dont nous nous sommes séparé de Mark : ensemble en paroles et gestes, par votre présence, ceci est un grand soutien pour nous tous!

 

Aussi au nom de Timon, qui espérons le, trouvera beaucoup de monde qui lui racontera quel homme brillant était son père.

 

Un cordial bonjour de Peggy.

 

Transmettez ceci SVP à ceux qui étaient présent mais qui n’ont pas d’émail, de tout cœur merci à tous15:19 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

14/05/2005

VAN PAUL

Mark

Ik denk nu al met veel weemoed terug aan onze snoeidagen. Waar we na een dag van tuinieren, en vooral veel lachen, wat genoten van het zonnetje met een aperitiefje, wachtend tot het eten klaar was.
Het zal nooit meer hetzelde zijn, ik zal je missen.


Vaarwel Mark

Paul De Froy14:20 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

11/05/2005

MERCREDI / WOENSDAG

Mark, ce jour 11 mai 2005

Tu as décidé de te retirer dans la sérénité

Nous respectons ta volonté

Avec toi nos pensés et notre amitié

Pour te saluer

 

Tes amis

 

 

Mark, vandaag 11 mei 2005

Heb je beslist van in alle stilte te vertrekken

Wij eerbiedigen uw wil

Met jou, onze gedachten en vriendschap

Om u te groeten

 

Uw vrienden


00:01 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

08/05/2005

Pour Mark -Voor Mark Combien ton amitié mérite de res

Pour Mark -Voor Mark

 

Combien ton amitié mérite de respect et d’éloges !

 

Hoeveel uw vriendschap eerbied en lof verdient !

 

De ton ami Los Poilos,

comme tu aimais tant m’appeler

Van uw vriend Los Poilos,

zoals je mij altijd graag noemde

 

--------------------------------------

Mark, dans tous les cas, je savais que je pouvais compter sur toi. Notre amitié restera dans mes pensées pour l’éternité.

 

Mark, in ieder geval, mocht ik op u rekenen.

Ons vriendschap zal in alle eeuwigheid in

mijn gedachten blijven.

 

Christiane

 

 

 
12:05 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (15) |  Facebook |

Notre ami Mark nous a quitté ce samedi 7 mai à 07h20Avec c

Notre ami Mark nous a quitté

ce samedi 7 mai à 07h20

Avec courage et espoir,

la bataille ne pouvait être gagnée

 

Onze vriend Mark is ons

die zaterdagmorgen 7 mei om 07u20 ontglipt

Na een gevecht, moedig en vol hoop,

dat hij niet kon winnen

11:40 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Notre amitié devra supporter cette épreuve Onze vrien

Notre amitié devra supporter cette épreuve

 

Onze vriendschap moet ons

door deze moeilijke momenten brengen

11:35 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Ta dernière partie a manqué de joker Uw laatste partij had

Ta dernière partie a manqué de joker

Uw laatste partij had geen joker meer

 

Le destin a fait son œuvre

Het lot heeft er anders over beslist

11:19 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Ton départ nous oblige déjà à ouvrir le livre des souven

Ton départ nous oblige déjà

à ouvrir le livre des souvenirs

Les pages de ces bons moments

où l’on pourra toujours revenir

Nous en avons plein la tête,

car ils sont inoubliables

Ces instants qui étaient si agréables

 

Je vertrek doet ons nu al

naar die prachtige herinneringen weerkeren

Die mooie momenten

waar we altijd mogen terugkomen,

ze zijn onvergetelijk,

te veel om op te noemen

 


11:14 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

On entend encore ta voix, tes éclats de rire We horen

On entend encore ta voix,

tes éclats de rire

 

We horen nog steeds je klare stem,

je aanstekelijke lach


11:08 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Nous garderons ton lit au chaud  Wij zullen uw bed warm

Nous garderons ton lit au chaud

 

Wij zullen uw bed warm houden


11:06 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Ta famille ne sera pas seule à te pleurer car nous partageo

Ta famille ne sera pas seule à te pleurer car nous partageons leur chagrin

 

Je familie zal niet alleen staan met hun verdriet want we treuren met z’n allen mee


11:04 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Le matin à l’appel, tu seras toujours présentTu res

Le matin à l’appel,

tu seras toujours présent

Tu resteras avec nous

jusqu’à la fin des temps

 

S’morgens op t’appel,

zal je steeds aanwezig zijn

Je blijft in onze gedachten

tot het eind van onze dagen


11:00 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

 

Vertaling: Paul De Froy

 

Textes / Texten:

Charly (Le Poilu) & Christiane Street

 

Blog Le Poilu: http://lepoilu.skynetblogs.be

Email: charlystreet@skynet.be


10:59 Écrit par Tes amis / Uw vrienden | Lien permanent | Commentaires (11) |  Facebook |